δημήτρης μυλωνάς


Συνέντευξη με το Δημήτρη Μυλωνά (Digimon, Avatar, Ταινίες Dragonball Z και Dragonball GT) 1

Όταν στα μέσα του Απριλίου του 2013 μάθαμε ότι ο Δημήτρης Μυλωνάς θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για μια παράσταση, απλά έπρεπε να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε συνέντευξη! Πρόκειται για μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μεταγλώττισης, καθώς έχει την ικανότητα να αλλάζει τη φωνή του. Έτσι […]